Sodyba Žaliasis slėnis
0%
Baidarės anykščiuose. Sodyba Žaliasis slėnis

Privatumo politika

Bendrosios privatumo politikos nuostatos

1.1. Šias bendrąsias naudojimosi nuostatas nustato Regina Gurklienė (toliau – “Žaliasis slėnis”) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas naudojasi “Žaliasis slėnis” teikiamomis paslaugomis.

1.2. “Žaliasis slėnis” – turizmo paslaugų tiekėjai Anykščių rajone.

1.3. “Žaliasis slėnis” teikia nuomos paslaugas. Nuomoja baidares, apgyvendimio patalpas ir kita.

1.4. Pateikdamas užklausą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad su Pirkėjo pateikta forma šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja užklausą “Žaliasis slėnis” puslapyje. 

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. 

1.6. “Žaliasis slėnis” neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

    1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas siųsti užklausą “Žaliasis slėnis” privalo  užpildyti būtinus užklausos duomenis. Pirkėjo užklausos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą ar telefono numerį. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad pirkėjo užklausos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. “Žaliasis slėnis” jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi “Žaliasis slėnis” paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant užklausą, bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis “Žaliasis slėnis” paslaugomis.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant užklausą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užklausoje pažymint atitinkamus laukus.

2.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: info@sodybaanyksciuose.lt arba telefonu: +37069802050.

Slapukų politika

3.1. „sodybaanyksciuose.lt“ interneto svetainė naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti pirkėjų bei svetainės lankytojų patirtį.

3.2. Interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

3.2.1. Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.

3.2.2. Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi interneto svetainės patirtimi.

3.2.3. Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme „sodybaanyksciuose.lt“ interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.

3.2.4. Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

3.3. Prieigą prie statistinių duomenų apie svetainės lankytojus turi Parduotuvės administratorius, kuris yra atsakingas už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

3.4. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti internetinio puslapio partneriai, kurie teikia puslapiui bukauskausku.lt interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

3.5. Slapukais surinkti duomenys puslapyje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

3.6. Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu https://eulisa.europa.eu/Cookies .

3.7. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

• Chrome naršyklei;

• Firefox naršyklei;

• Safari naršyklei;

• Edge naršyklei.

Naujienlaiškių siuntimas

4.1. Naujienlaiškius “Žaliasis slėnis” administruoja patys. Sėkmingam naujienlaiškių išsiuntimui naudojamas tik naujienlaiškio gavėjo el. pašto adresas.

4.2. Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima atsakant į gautą laišką arba tiesiogiai el. paštu susisiekus su internetinio puslapio administratoriumi ir išreiškus norą nebegauti bukauskuukis.lt siunčiamų naujienlaiškių.

Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt).

Sodyba Žaliasis slėnis